Podmínky věrnostního programu

Věrnostní program Tymián bistra (dále jen „VP“) je program pro zákazníky Tymián bistra, provozovaným společností GLB gastro, s.r.o., Sídlištní 862, 533 04 Sezemice, IČ: 17149495. 

Členství ve věrnostním programu

Členem programu se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí s těmito podmínkami VP, registruje se do VP podle těchto podmínek a souhlasí se zpracováním osobních údajů. Členství ve VP je nepřenositelné​

Registrace do věrnostního programu

Zákazník si vyzvedne novou plastovou kartu (v případě, že chce členství prokazovat plastovou kartou) nebo unikátní kód (v případě, že chce členství prokazovat kódem v mobilním telefonu). Poté zákazník provede registraci přes registrační formulář umístěný na webové stránce www.tymianbistro.cz/registrace​

Po vyplnění formuláře je systémem zaslán žadateli ověřovací e-mail. Po kliknutí na odkaz v e-mailové zprávě se do 48 hodin aktivuje věrnostní karta (spáruje se s vyplněnými údaji), v případě zájmu je zákazníkovi zaslána virtuální karta na jeho e-mailovou adresu​

Sbírání bodů

Při každé návštěvě Tymián bistra je člen VP oprávněn se prokázat svoji kartou nebo kódem za účelem získání bodů na základě jeho nákupu​

Body se za každý takový nákup sčítají na bodové konto člena VP​

Za každou položku z kategorie „Obědové menu“ (v nabídce Tymiánu bistra jsou tyto položky vždy pod nadpisem „Denní menu“ ve všední dny v době od 11 do 15 hodin) získává člen VP 6 bodů​

Za každou položku z kategorie „Kafe“ (nápoje, které obsahují kávu) získává člen VP 4 body​

Za každé využití (=za každý výdej jednoho kusu) systému REkelímek nebo REkrabička (zálohovaný systém vratných obalů) získává člen VP 3 body​

V rámci dalších marketingových aktivit (speciální akce a nabídky) provozovatele lze získat další body navíc. Tyto body jsou vždy uvedeny u konkrétní nabídky​

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit položky, za které se získávají body nebo změnit bodovou hodnotu za jednotlivé položky​

Provozovatel si vyhrazuje právo neuznat a odečíst zpět body z bodového konta člena VP, které nebyly získány v souladu s těmito podmínkami, například body, které byly získány v důsledku technické chyby systému, omylu nebo došlo ke stornu transakce člena VP, za kterou byly body načteny.​

Platnost bodů je 1 rok od jejich získání​

Uplatnění bodů

Člen VP může při jakémkoliv nákupu využít své body jako slevu na daný nákup. Hodnota 1 bodu odpovídá slevě 1 Kč​

Maximální sleva na jeden nákup může být nejvýše v hodnotě celého nákupu.​

Body nelze vyplatit v hotovosti nebo je využít jinak, než jako slevu na další nákup. ​

V případě, že člen uplatňuje v rámci nákupu slevu za nasbírané body, pak se v této transakci nenačítají body podle předchozího odstavce těchto podmínek.​

Neoprávněné použití karty nebo kódu

Karta nebo kód člena VP je nepřenosný a může se jím prokázat pouze platný člen VP. Člen VP nesmí zvěřejnit svůj unikátní kód na kartě komukoliv jinému, aby nedošlo k jeho zneužití. Provozovatel nenese zodpovědnost za neoprávněné použití karty, nebo její ztrátu.​

V případě, že člen VP ztratí svoji kartu, je povinen svůj účet zablokovat pomocí formuláře na webové stránce www.tymianbistro.cz/sprava-uctu, aby nedošlo k neoprávněnému užití členské karty. Poté člen VP může požádat o vystavení nové karty nebo kódu a následně také o převedení bodů z původní ztracené karty nebo kód, rovněž pomocí formuláře na stránce www.tymianbistro.cz/sprava-uctu. ​

Marketingová komunikace a zpracování osobních údajů

Člen VP může při registraci vyslovit souhlas se zasíláním marketingových sdělení. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat pomocí odkazu v každém marketingovém sdělení na konci zprávy.​

Člen VP souhlasí se zpracováním osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo) pro identifikaci a zpracování registrace. Více informací o zpracování osobních údajů je k dispozici na stránce www.tymianbistro.cz/zpracovani-osobnich-udaju​

Změna údajů

Nastanou-li změny osobních údajů, které člen VP zadával při registraci (např. nové telefonní číslo apod.), je člen VP povinen informovat o těchto změnách provozovatele na webové stránce www.tymianbistro.cz/sprava-uctu. ​

Zánik členství ve VP

Členství ve VP zaniká v případě, že:​

— člen VP poskytl nepravdivé údaje při registraci​

— člen VP porušil podmínky VP​

— člen VP projeví vůli ukončit členství ve VP vyplněním formuláře na stránce www.tymianbistro.cz/sprava-uctu v sekci zrušení účtu a potvrzení o smazání účtu nebo odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů​

V případě, že dojde k zániku členství, karta člena VP je zablokována, bodové konto je vymazáno a údaje o členovi VP jsou smazány, respektive anonymizovány v pokladním systému provozovatele​

Závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit či doplnit tyto podmínky věrnostního programu. Tyto změny budou zveřejněny na webových stránkách www.tymianbistro.cz​

Provozovatel si vyhrazuje kdykoliv věrnostní program úplně zrušit, či ho pozměnit.​

Podmínky VP jsou platné od 1. 8. 2022​